Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Co to jest nitinol?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Wskaż funkcje układu kostnego:
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Czym jest DICOM?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Wskaż język programowania:
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Co to jest stal?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Czy komputery mogą się uczyć?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Jakie są osie ciała człowieka?
Widząc zapis 0xABCD
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
FIFO w kontekście programowania komputerów: