Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Widząc zapis 0xABCD
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Wskaż wielkość nieelektryczną.
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Czym jest DICOM?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Co to jest nitinol?
Co to jest stal?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Jakie są osie ciała człowieka?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Czy komputery mogą się uczyć?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Wskaż język programowania: