Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Co to jest stal?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Wskaż język programowania:
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Co to jest nitinol?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Jakie są osie ciała człowieka?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Czym jest DICOM?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Czy komputery mogą się uczyć?
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Widząc zapis 0xABCD
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?