Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Widząc zapis 0xABCD
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Wskaż funkcje układu kostnego:
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Co to jest nitinol?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Czym jest DICOM?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Czy komputery mogą się uczyć?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Wskaż język programowania:
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Jakie są osie ciała człowieka?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Co to jest stal?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Co NIE jest cechą elektrolitów?