Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Czym jest DICOM?
Co to jest nitinol?
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Co to jest stal?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Wskaż język programowania:
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Jakie są osie ciała człowieka?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Czy komputery mogą się uczyć?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi:
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Widząc zapis 0xABCD