Quiz Inżynierii Biomedycznej

with Brak komentarzy

Rozwiąż Nasz QUIZ IB i dowiedz się co już wiesz, a czego jeszcze możesz się dowiedzieć studiując na Naszym Wydziale!

Czy komputery mogą się uczyć?
Co NIE jest cechą elektrolitów?
Bodziec elektryczny przenoszony przez włókno nerwowe jest krótkotrwały i o dużej częstotliwości do:
Które materiały stosowane są do produkcji endoprotez, implantów stomatologicznych, płytek oraz wkrętów kostnych?
Na jakiej reakcji opiera się alkacymetria?
Jaki stent zostanie zaimplantowany osobie chorej na kamicę moczową?
Co to jest nitinol?
Podaj cztery filary tematyczne, na których zbudowany jest Wydział Inżynierii Biomedycznej
Która z podanych metod pozwala na nieinwazyjne badanie składu włókien mięśniowych?
Wskaż funkcje układu kostnego:
Zaznacz przykład pary kinematycznej III klasy:
Jakie trzy mierniki musi zawierać multimetr?
Woltomierzem analogowym o klasie wskaźnika 1 i zakresie pomiarowym 100V zmierzono napięcie 50V. Jaki jest graniczny błąd bezwzględny pomiaru?
Po "wykonaniu" poniższego fragmentu kodu, wartość zmiennej 'i' wynosi:
 int i = 0; 
for (i = 0; i < 10; i++)
{
i--;
}
Dokończ zdanie: Segmentacja obrazu jest metodą służącą do ...
Pacjentowi trzykrotnie zmierzono puls za pomocą pulsometru. Pierwszy pomiar dokonano w pozycji spoczynkowej, drugi po przebiegnięciu na bieżni 500m, trzeci 5 minut po ćwiczeniu. Wyniki pomiarów wyniosły odpowiednio: 40, 20, 85. Co można wskazać jako najbardziej prawdopodobną przyczynę błędów i różnic w wynikach pomiarów?
Kompleksowe leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia:
Wskaż materiał stosowany w implantologii o najwyższej biozgodności dla komórek kościotwórczych
Sygnał ciągły x0(t) o częstotliwości granicznej 500 Hz poddano próbkowaniu z częstotliwościami fpr1=250 Hz, fpr2=500 Hz, fpr3=1000 Hz, fpr4=2000 Hz, otrzymując kolejno sygnały dyskretne x1i, x2i, x3i, x4i. Interpolacja którego z sygnałów poskutkuje najwierniejszym odtworzeniem przebiegu sygnału x0?
Na jakim zjawisku opiera się pulsokrymetria?
Która z wymienionych poniżej metod obrazowania medycznego jest protoplastą Tomografii Komputerowej?
Ile stopni swobody ma para kinematyczna IV klasy?
Jakiego filtru należy użyć do zniwelowania występujących w sygnale EKG zakłóceń z sieci elektroenergetycznej o częstotliwości 50Hz?
Masa płodu jest estymowana na podstawie wyników badania USG przy użyciu wzoru (Hadlock II): Log 10 (masa_ciała_płodu [g])=1,335 - 0,0034 * obwód_brzucha * długość_kości_udowej + 0,0316 * średnica_dwuciemieniowa + 0,0457 * obwód_brzucha + 0,1623 * długość_kości_udowej. Po wykonaniu badania USG i podstawieniu otrzymanych wartości do powyższego równania, prawa strona tego równania wyniosła 3. Ile wynosi szacunkowa masa ciała dziecka w tej chwili ciąży?
Składowa poprzeczna sił reakcji podłoża podczas chodu obrazuje:
W programowaniu obiektowym składowe powiązane z klasą, a nie obiektem (instancją klasy) to składowe:
Widząc zapis 0xABCD
Który z wymienionych materiałów charakteryzuje wytrzymałość na ściskanie porównywalną z wytrzymałością na ściskanie świeżej kości zbitej wzdłuż włókien?
Z jakiego biomateriału metalowego najczęściej wykonywane są implanty?
Czym jest sztuczna sieć neuronowa?
Wskaż rodzaj włókien mięśniowych odpowiedzialny za charakter stabilizujący mięśnia.
Czy implant może pozostać w organizmie do końca życia?
Jaki rodzaj stali stosowany jest na implanty?
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
x = x > 0 ? -x : x;
Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi (mm Hg)?
W jakich procesach bierze udział układ stomatognatyczny?
Jakie siły są przenoszone przez więzadła?
Jakie są płaszczyzny ciała człowieka?
Które z poniższych zajmuje w pamięci komputera najmniej miejsca?
Jaka jest łączna długość naczyń krwionośnych w ciele człowieka?
Wskaż zastosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie:
Jakie są osie ciała człowieka?
Dokończ zdanie: Biometria behawioralna jest dziedziną zajmującą się...
Jaka cecha biometryczna człowieka zajmuje najmniej pamięci w komputerze?
Czym jest DICOM?
Co oznacza I we wzorze m=k*I*t?
Czy wyrażenie 2b | ~2b == ff jest prawdziwe?
Jaki zakres wiedzy obejmuje inżynieria biomedyczna?
Co należy mieć na uwadze podczas opracowania metodologii pomiarów biomedycznych?
Które z narządów człowieka mogą być zastąpione sztucznymi narządami, spełniającymi zbliżone funkcje w organizmie?
Który ze zmysłów człowieka (węch, wzrok, słuch, smak czy dotyk) dostarcza najwięcej informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie?
Ile wynosi częstotliwość skurczów serca u pacjenta z tętnem 75?
Poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi zmienia się w ciągu doby w sposób zbliżony do sinusoidy. Najwyższą wartość przyjmuje około godziny 8 rano, by osiągnąć minimum około 24. Na którą godzinę najlepiej umówić rozmowę kwalifikacyjną w kontekście minimalizacji poziomu stresu, jeśli biuro jest otwarte od 8:00 do 16:30, rozmowa trwa około 30 minut i jest umawiana tylko na pełne godziny?
Norma glukozy we krwi na czczo u osoby dorosłej to 70-99 mg/dL. Pacjent Z o masie ciała 80 kg po badaniu uzyskał wynik 50 mg/dL. Jeśli każdy zjedzony cukierek powoduje wzrost poziomu glukozy zgodnie ze wzorem delta_g=0,125 * X^2 - 1,125 * X -5 (gdzie X to masa ciała), to po zjedzeniu ilu cukierków wynik pacjenta Z zbliży się najbardziej do środka normy?
Ile nanometrów jest w jednym angstremie?
Z jakiego materiału wytwarzano pierwsze protezy zębowe?
Wskaż język programowania:
Poniższy kod ('tablica' zawiera liczby typu int, N jest długością tablicy), jest implementacją algorytmu:
 int x = 0;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
if(tablica[i] % 2 == 0)
x++;
}
Jak nazywamy przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny?
Który z wymienionych sygnałów jest związany z sercem?
Jak nazywamy bezpośrednie połączenie pomiędzy żywą kością a powierzchnią obciążonego wszczepu?
Zapis 127.0.0.1 oznacza:
W wyniku poniższych operacji wartość zmiennej 'x' wynosi:
 int x = 10; 
if (x > 0)
{
x = -x;
}
FIFO w kontekście programowania komputerów:
Pacjent ze zdiagnozowaną demencją zgłasza lekarzowi POZ 3 z 4 objawów COVID-19. Lekarz ten wie, że 4 na 5 pacjentów w podobnym stanie klinicznym zapomina o fakcie wzięcia rano Ibuprofenu. Z jakim prawdopodobieństwem pacjent ten dostanie skierowanie na wymaz?
Który z elementów może zostać wykorzystany jako czujnik zmierzchu?
Co to jest przekrój fizjologiczny mięśnia?
Wartość siły mięśnia waha się w granicach:
Czy można zmierzyć siłę mięśni?
Przeciętna wartość składowej pionowej sił reakcji podłoża w fazie odciążenia wynosi:
Wskaż wielkość nieelektryczną.
Które z funkcji trygonometrycznych są dodatnie w trzeciej ćwiartce?
Czym jest biokompatybilność biomateriału?
Co to jest stal?
Jak oznaczane jest stężenie CO2 w powietrzru?
Wzmocnienie napięciowe wyrażane jest w decybelach jako: K [dB] = 20 log10(U2/U1). Stukrotny spadek amplitudy w pasmie zaporowym filtru dolnoprzepustowego wynosi: