Komitet organizacyjny

prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Agata Guzik-Kopyto
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Sekretarz

Członkowie:


Magdalena Antonowicz
Maria Bieńkowska
Aneta Danecka
Konrad Duraj
Anna Filipkowska
Grzegorz Gruszka
Marcin Kaczmarek
Paweł Kostka
Michał Kręcichwost
Przemysław Kurtyka
Daniel Ledwoń
Justyna Majewska
Ada Orłowska
Patrycja Romaniszyn
Agata Sambok-Kiełbowicz
Bartłomiej Sawaryn
Anna Ziębowicz