Komitet honorowy

prof. Maciej Banach Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
prof. Tomasz Bielecki Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Marcin Bruszewski Prezes, Philips Polska Sp. z o.o. Philips Health Systems
dr Stanisław Dyląg Dyrektor, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
prof. Mariusz Gąsior Kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
prof. Andrzej Hajdasiński Nyenrode Business University, Holandia
prof. Sławomir Hausman Dziekan, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka
prof. Przemysław Jałowiecki JM Rektor, Śląski Uniwersytet Medyczny
prof. Grzegorz Juras Prorektor ds. rozwoju i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
prof. Zbigniew Kalarus Kierownik, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Henk Kievit Nyenrode Business University, Holandia
prof. Dawid Larysz Prezes, Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki
prof. Adam Liebert Dyrektor, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk
prof. Piotr Ładyżyński Zastępca Dyrektora ds. Projektów Zewnętrznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk
prof. Adam Maciejewski Kierownik, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Składowskiej-Curie, Państwowy Instutut Badawczy, Oddział w Gliwicach
prof. Jerzy Małachowski Dziekan, Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
prof. Roman Maniewski Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk
prof. Jan Marciniak Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
prof. Krzysztof Milewski Dyrektor Generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland S.A.
prof. Zbigniew Paszenda Kierownik, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
prof. Ewa Piętka Kierownik, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
Miroslav Saban Head of Government/Public Affairs, Philips Central and Eastern Europe
Bartosz Sadowski Prezes, American Heart of Poland S.A.
dr Jan Sarna Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Reiner Schlatmann Chief Executive Officer, Philips Central & Eastern Europe
prof. Krzysztof Składowski Dyrektor, Narodowy Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
prof. Eugeniusz Świtoński Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
prof. Ewaryst Tkacz Kierownik, Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
Kors van Wyngaarden Medical Officer, Advanced Diagnostic Imaging, Philips HealthWorks
Rogier Veugen Director Global Relationship & Digital Solutions Marketing, Philips Healtcare
Wojciech Wajda Prezes, WASKO S.A.
prof. Maciej Wojtkowski Kierownik, Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
prof. Janusz Wróbel Dyrektor, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
prof. Adam Zając JM Rektor, Akademia Wychowania Fizycznego im J. Kukuczki w Katowicach
prof. Krzysztof Zamasz Katedra Zarządzania i Logistyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
prof. Michał Zembala Kierownik, Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca